Espai de confiança


Creem espais de confiança per a les dones d'origen migrat i les seves famílies. Facilitem informació i orientació sobre els serveis públics i la societat d'acollida.

Acció comunitària


Dinamitzem grups de dones d'origen migrat en el marc de polítiques i programes de salut comunitària, educació i atenció social bàsica. Fem acció comunitària amb dones i famílies nouvingudes a Figueres i la comarca de l'Alt Empordà

Gènere i interseccionalitat


Treballem la perspectiva de gènere intercultural i interseccional en tots els nostres projectes. Fem tallers sobre diversitat intercultural, anti racisme, salut comunitària, Matrimonis Forçats i Mutilació Genital Femenina.

Recerca - acció

Facilitem espais comunitaris des del creuament de sabers i pràctiques. Elaborem diagnòstics participatius amb població nouvinguda per detectar necessitats i espais de treball comunitari. Millorem i compartim el coneixement sobre gènere i interseccionalitat, diversitat intercultural i acció comunitària.

Mediació en amazigh, àrab i fula

Per facilitar el desplegament de serveis, programes i projectes en l'àmbit sociosanitari i socioeducatiu i promoure una millor entesa i comprensió entre les persones, facilitem la mediació en amazigh, àrab i fula.