Què fem?

L’Associació Amunt i Crits! treballa amb administracions públiques, AMPAs, ¡ escoles i instituts, entitats del tercer sector i empreses, interessades a millorar l’acollida de les persones migrades, a promoure la diversitat intercultural i a trencar amb els estereotips i el racisme a la nostra societat.

Espai d'acollida i acompanyament

Informem i orientem les dones migrades i les seves famílies. Facilitem informació sobre els serveis públics i la societat d'acollida.
Creem espais de confiança per a les dones i famílies. Acompanyem a famílies en situació de risc i joves que migren sols.

Acció comunitària i dinamització de grups

Dinamitzem grups de dones migrades en el marc de polítiques i programes de salut comunitària, educació i atenció social bàsica. També dinamitzem famílies nouvingudes en espais de treball comunitari.

Formació en interseccionalitat

Sensibilitzem i introduïm la perspectiva de gènere i intercultural en dones d'origen migrat, institucions i teixit associatiu. Oferim tallers de diversitat cultural, tallers antirumors, de salut comunitària, sobre Mutilació Genital Femenina i Matrimonis Forçosos.

Recerca - acció

Promovem el creuament de sabers i facilitem diagnòstics participatius amb població nouvinguda. Millorem i compartim el coneixement sobre gènere i diversitat intercultural.

Traducció i mediació en amazigh, àrab i fula

Per facilitar una millor entesa i comprensió entre les persones nouvingudes i els serveis i entitats que les entenen.
Oferim servei de traducció en l'àmbit educatiu i de la salut.

Com ho fem?

Facilitant l’acollida de les dones i famílies migrades a l’Alt Empordà.

Mitjançant espais de coneixement creuat, fem de pont entre serveis públics i ciutadania d'origen migrat.

Generem espais de confiança amb dones i famílies migrades des de la capacitat d’escolta, la sororitat i l’empatia.

Prevenint actituds racistes.

Vols saber més de la nostra tasca com a dones referents?