Què fem?

L’Associació Amunt i Crits! treballa amb administracions públiques, AMPAs, ¡ escoles i instituts, entitats del tercer sector i empreses, interessades a millorar l’acollida de les persones migrades, a promoure la diversitat intercultural i a trencar amb els estereotips i el racisme a la nostra societat.

Acompanyament a dones


Informem i orientem les dones migrades i les seves famílies. Facilitem informació sobre els serveis públics i la societat d'acollida.
Creem espais de confiança per a les dones i famílies.

Acció comunitària i dinamització de grups

Dinamitzem grups de dones migrades en el marc de polítiques i programes de salut comunitària, educació i atenció social bàsica. Fem acció comunitària amb dones i famílies nouvingudes a Figueres i comarca de l'Alt Empordà

Formació en gènere i interseccionalitat


Sensibilitzem i introduïm la perspectiva de gènere i intercultural en dones d'origen migrat, institucions i teixit associatiu. Oferim tallers de diversitat cultural, tallers antirumors, de salut comunitària, Matrimonis Forçats i Mutilació Genital Femenina.

Recerca - acció

Promovem el creuament de sabers i pràctiques. Facilitem diagnòstics participatius amb població nouvinguda per detectar necessitats i espais de treball comunitari. Millorem i compartim el coneixement sobre gènere, diversitat intercultural i acció comunitària.

Traducció i mediació en amazigh, àrab i fula

Per facilitar una millor entesa i comprensió entre les persones oferim servei de traducció en l'àmbit social, educatiu i de la salut.

Com ho fem?

Dinamitzant i acompanyant comunitàriament dones i famílies d'origen migrat a Figueres i comarca de l’Alt Empordà.

Mitjançant el creuament de sabers i pràctiques, posant en valor l'expertesa de vida de les persones migrades.

Generant espais de confiança amb dones i famílies migrades des de la capacitat d’escolta, la sororitat i l’empatia.

Facilitant formació a entitats i institucions per prevenir estereotips, rumors i actituds racistes.

Vols saber més de la nostra tasca com a dones referents?