Dinamitzem un taller sobre salut sexual i reproductiva a Sant Pere Pescador

En el marc del programa Habiba, Dones i Salut Comunitària de l’Alt Empordà, l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal juntament amb l’Associació Amunt i Crits, dones referents comunitàries van organitzar, el passat 9 d’octubre, un taller sobre salut sexual i reproductiva a Sant Pere Pesador adreçat a dones d’origen migrat.

La dinamització de les sessions amb dones d’origen migrat i professionals sanitaris de l’ABS de l’Escala per part de l’associació ha permès generar un diagnòstic compartit on es recull de forma precisa necessitats i oportunitat detectades en l’àmbit de salut. L’objectiu principal del taller ha estat donar a conèixer els recursos que les dones tenen al seu abast en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva ja que s’ha detectat com una necessitat compartida en el diagnòstic.

El taller s’ha realitzat de forma col·laborativa a partir de l’interès de les dones d’origen migrat i el coneixement de la professional referent del Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de l’ABS de l’Escala. El taller ha estat dinamitzat per l’Associació Amunt i Crits, amb el suport de l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat.

Un cop finalitzat el taller, totes les dones participants van compartir menjar i es va gaudir de música de diferents països.

Aquest taller ha estat un dels principals resultats del programa Habiba que té per objectiu promoure l’equitat en l’exercici del dret a la salut i l’accés al sistema de salut de les dones d’origen migrat. Compta amb el finançat de la Convocatòria Intercultural i Acció Social 2020 de la Fundació La Caixa.

Related Post

One Reply to “Dinamitzem un taller sobre salut sexual i reproductiva a Sant Pere Pescador”

  1. GreatWin is an online gambling platform known for its wide range of games and easy-to-use interface. With AwesomeWin, players can experience a seamless gambling session from the convenience of their houses. The AwesomeWin.am goodwin masnachyuxer and GreatWin casino offer a wide selection of popular casino games, including slot machines, card games, and live dealer options. GreatWin’s dedication to fair play and security ensures that players can enjoy their favorite game options with confidence. Whether you prefer the excitement of slot machines or the strategic challenge of poker, AwesomeWin Casino has something for everyone.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *