#on voto #dret a vot

La nostra Associació s’adhereix i participa a la Campanya #OnVoto #Dretavot promoguda per la Coordinadora d’ONG Solidàries a les comarques de Girona durant la campanya de les eleccions municipals.

Del 23 al 26 de maig es va instal·lar una urna informativa a la Fundació Clerch i Nicolau per explicar aquesta campanya dirigida a la ciutadania i als partits polítics, per posar el dret a vot i la partició política de les persones d’origen migrat a l’agenda política.

A les comarques gironines resideixen 134.247 persones de nacionalitat estrangera i majors de 18 anys. La majoria, 110.004, no tenen dret a vot perquè tenen nacionalitat de països sense acord de reciprocitat o de fora de la Unió Europea.

Els regidors i regidores escollits a les eleccions municipals acaben no representant la realitat sociodemogràfica del seu municipi. Els i les representants polítiuqes prioritzen les actuacions dirigides a les persones que sí els poden votar, no donant prou resposta a necessitats i reivindicacions de les persones migrades.

Related Post