Participem al Fòrum Virtual sobre Participació i Presa de Decisions de les Dones als governs locals de Catalunya

Aquesta setmana hem participat en el fòrum virtual organitzat per la Comissió de Gènere del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya sobre la participació i la presa de decisions de les dones als governs locals de Catalunya

En aquesta sessió hem compartit taula amb representants de la Fundació Aroa, la Paeria de Lleida, l’Ajuntament de Barcelona i el Consell Comarcal del Tarragonès. 

Aquest fòrum forma part de les activitats organitzades en el marc dels treballs que ha posat en marcha la 65a Comissió de la Condició Jurídica i social de la Dona (CSW65) de Nacions Unides

Aquesta Comissió ha plantejat als representants dels estats membres, entitats de les Nacions Unides i les organitzacions no governamentals que es promoguin debats sobre una qüestió prioritària: la participació de les dones i l’adopció de decisions per elles mateixes de forma plena i efectiva a la vida pública així com l’eliminació de la violència, per aconseguir la igualtat entre gèneres i l’empoderament de totes les dones i les nenes. 

Si voleu veure el debat plantejat en aquest fòrum virtual, ho podeu fer en aquest enllaç.