Pla Estratègic 2023-2027 de l’associació

La nostra associació ha aprovat el seu primer Pla Estratègic per al període 2023-2027 que guiarà l’activitat en els propers anys.

Aquest Pla és fruit d’un treball de reflexió i projecció participat i compartit per totes les membres de l’entitat que ens marca un horitzó temporal fins l’any 2027 i uns eixos estratègics de treball per continuar generant impacte i contribuir a desplegar processos de transformació social en les persones i territoris amb els que treballem, fent així possible desplegar la nostra missió, els nostres principis i els nostres valors.

Hem aprovat aquest Pla Estratègic en un context socioeconòmic i medi ambiental complex a escala global que també té greus conseqüències econòmiques i socials a escala local. Les darreres dècades en què arrosseguem una crisi econòmica i social sumada a una crisi sociosanitària per la pandèmia de la COVID-19, estan afectant significativament la vida de les persones en situació més vulnerable.

De manera especial, aquesta situació té un fort impacte en la vida de les dones d’origen migrat i les seves famílies, que veuen com no milloren les seves condicions de vida i pateixen situacions de discriminació i racisme per part de determinats sectors de la població del nostre país.

Des de la nostra associació volem revertir les conseqüències d’aquesta situació social i econòmica que genera més desigualtat social i volem combatre les discriminacions envers les dones d’origen migrat i les seves famílies, treballant de manera estratègica, preventiva i comunitària.

Aquesta és la nostra raó de ser i aquest Pla Estratègic ha de ser una eina que ens ajudi a fer-ho possible. Per això, amb aquesta voluntat, hem portat a terme aquest procés de treball estratègic que ens ha permès prioritzar i identificar millor quines han de ser les nostres línies de treball en els propers anys.

Podeu consultar el nostre Pla en aquest enllaç.

Related Post