Posem en marxa un projecte en salut comunitària a Roses i Figueres

El mes de març passat vam posar en marxa un projecte en salut comunitària promogut per la Fundació Salut Empordà per treballar preventivament qüestions de salut amb grups de dones d’origen migrat als municipis de Roses i Figueres.

El projecte permet avançar dues línies de treball que es van explorar en el projecte EMISSE, impulsat per la Fundació Salut Empordà, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres, vinculat al Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial “Girona Innovació social i digital” (PECT 2021-2023), en el marc del qual es va desplegar la mediació en salut comunitària a l’Hospital de Figueres.

Aquest nou projecte, que es porta a terme a Roses i Figueres, s’emmarca en dos àmbits d’intervenció específics. D’una banda, la prevenció i els hàbits saludables en la infància i l’atenció a la salut en dones d’origen migrat principalment nord-africanes i, d’altra banda, el benestar en els processos d’envelliment de les persones migrades.

La primera fase d’aquest projecte consta de diverses entrevistes amb agents claus dels dos àmbits d’intervenció dels dos municipis mentre que la segona fase es concreta en la dinamització de grups de dones d’origen migrat, per treballar amb elles les seves necessitats, dificultats i potencialitats en relació tant a la prevenció de la salut en la infància com a les seves expectatives i vivències del propi envelliment.

Related Post